Menyarea 3

En box kan även innehålla andra objekt.

Ram med en gul fyllning. Det går att få vilken färg som helst i bakgrunden. Bara att skriva färgkoden.Centrerad liten ruta med tunn ram och med röd bakgrundExempel


Här är text som skrivs 2-spaltigt. Använd koden SPALT.

Spalt 1. Texten börjar alltid överst i respektive spalt.
Det går även bra att använda RUTA innuti en spalt.
Spalt 2 börjar här. man får själv fördela texten mellan spalterna.Det går även bra att göra RUTA mindre och centrerad.


Denna text kommer i centrerad ruta storlek 60%.


Gå till sidan   <<